Preview Mode Links will not work in preview mode

Kick-off met Valentijn Driessen


Feb 5, 2019

Het was het weekend van de VAR en dus blikken we met oud-scheidsrechter Mario van der Ende terug op een aantal discutabele momenten.